Thông báo Tin tức
TRƯỜNG CAO ĐẲNG HÀNG HẢI ĐƯA VÀO SỬ DỤNG PHÒNG MÔ PHỎNG HẢI ĐỒ ĐIỆN TỬ TOKYO KEIKI (04/04/2017)


TRƯỜNG CAO ĐẲNG HÀNG HẢI ĐƯA VÀO SỬ DỤNG PHÒNG MÔ PHỎNG HẢI ĐỒ ĐIỆN TỬ CỦA HÃNG TOKYO KEIKI

 

Với nỗ lực đáp ứng các yêu cầu của tổ chức Hàng hải quốc tế (IMO) về năng lực của thuyền viên được quy định trong STCW 78 sửa đổi 2010, Trường Cao đẳng Hàng hải I đã và đang từng bước trang bị đầy đủ các trang thiết bị hiện đại phù hợp với các yêu cầu của IMO. Trong tháng 12 năm 2016 vừa qua, trường đã hoàn thiện và đưa vào sử dụng phòng thực hành huấn luyện hải đồ điện tử của hãng Tokyo Keiki. Phòng thực hành này được trực tiếp các chuyên gia của hãng Tokyo Keiki sang lắp đặt và hướng dẫn cho các giảng viên của trường. Hãng đã đánh giá và cấp 05 giấy chứng nhận “Tokyo Keiki Ecdis Type Specific Trainer Training Course” cho 05 giảng viên của trường (Đây là những người được hãng ủy quyền thực hiện việc huấn luyện). Phòng huấn luyện này phù hợp cho việc đào tạo huấn luyện và cấp giấy chứng nhận cho các loại hải đồ có series: EC-7000/7500; EC-8000/8500; EC-8100/8600 của hãng. Sau khi đưa vào sử dụng, trường đã hoàn thành một số khóa khóa huấn luyện và cấp giấy chứng nhận Type Specific Ecdis - Tokyo Keiki cho các học viên là thuyền viên của VOSCO, VICMAC, TMAS.

          Thông tin cụ thể về khóa huấn luyện:

  • Thời gian: 02 ngày
  •  Học phí: 180 USD
  • Thủ tục: Đã có Generic Ecdis Cert
  • Giấy chứng nhận: Phù hợp với các loại hải đồ có series nêu trên, không có thời hạn. Giấy chứng nhận được cấp kèm với bản copy của người trực tiếp huấn luyện. Mọi giấy chứng nhận được nhà trường phát hành đều được báo cáo với hãng và được hãng lưu trong hệ thống.

Một số hình ảnh của phòng hải đồ điện tử Tokyo Keiki

 


OnlineOnline
TotalTotal