Thông báo Tin tức
TRUNG TÂM HUẤN LUYỆN THUYỀN VIÊN TIẾP NHẬN BÀN GIAO VÀ ĐƯA VÀO SỬ DỤNG PHÒNG MÔ PHỎNG TÀU KÉT  (04/04/2017)


Nhằm  nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực Hàng hải chất lượng cao để vận hành, khai thác hết hiệu năng một con tàu, đặc biệt là những tàu chở dầu, hóa chất, khí hóa lỏng. Trường Cao đẳng Hàng hải I đã đầu tư lắp đặt hệ thống mô phỏng tàu két của hãng KONGSBERG. Phòng mô phỏng được lắp đặt và đào tạo chuyển giao bởi các kỹ thuật viên của INMATEC. Hệ thống K-Sim® Cargo Desktop Simulator mô phỏng vận hành thiết bị và làm hàng của các loại tàu chở hóa chất, tàu chở khí hóa lỏng, tàu chở dầu.
Hệ thống K-Sim® Cargo Desktop Simulator dành cho 1 giảng viên và 8 học viên đạt yêu cầu của Công ước STCW, qui định I/12.

Việc đưa phòng mô phỏng này vào khai thác sẽ góp phần nâng cao chất lượng huấn luyện đào tạo cho các học viên các khóa huấn luyện tàu dầu, tàu hóa chất, tàu khí hóa lỏng.

Một số hình ảnh liên quan đến phòng mô phỏng

 


OnlineOnline
TotalTotal