Thông tin
Liên hệ (31/05/2016)
Liên hệ

TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN NGUỒN LỰC HÀNG HẢI VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG

Số 498 Đà Nẵng, Đông Hải 1, Hải An, Hải Phòng.
Điện thoại: +84.313.752.417
Fax: +84.313.751.078
Website: cwd.cdhh.edu.vn
Email: ops.cwd@cdhh.edu.vn
Skype: ops.cwd
Facebooks: Trung tâm Phát triển nguồn lực hàng hải và Xuất khẩu lao động

Cá nhân: 
1. Giám đốc: Lưu Việt Hùng 
    Điện thoại: +84.989.128.679/934.200.276
    Email: luuviethung.cwd@cdhh.edu.vn
    Skype: luuviethungcwd
    
2. Phó giám đốc: Nguyễn Tất Quyền
    Điện thoại: +84.989.094. 868
    Email: nguyentatquyen.cwd@cdhh.edu.vn
    Skype: nguyentatquyen.cwd


Các tin đã đưa:
OnlineOnline
TotalTotal